Prevederi legale in distribuirea si utilizarea RPAS-urilor( Remotely Piloted Aircraft Systems / drone in activitati de filmare si fotografiere aeriana)

 

Va aducem la cunostinta urmatoarele:

1. Avand in vedere prevederile art. 3.7 si 3.8, Sectiunea II " Termeni si definitii" a Codului aerian, Remotely Aircraft Systems (RPAS sau " drone") sunt asimilate aeronavelor civile si in consecinta comercializarea pe teritoriu Romaniei si utilizarea in spatiul aerian national este conditionata de repectarea prevederilor urmatoarelor acte normative:

a. Codul Aerian;

b. Legea nr. 167/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2002 privind potectia informatiilor clasificate;

c. Hotararea nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/ pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate;

d. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord;

e. RACR 47 " Inmatricularea aeronavelor civile";

f. RACR AZAC " Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile";

g. RACR DPA " Autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice";

h. Directiva de Navigabilitate nr. DN 14-02-001 " Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fara pilot (UAV)";

2. Planificarea si desfasurarea in conditii de legalitate a zborurilor in care sunt utilizate aceste tipuri de aeronave, este conditionata de existenta, in termen de valabilitate a urmatoarelor documente:

a. Certificat de identificare  emis de AACR pentru fiecare din aeronavele implicate in aceste activitati de zbor (filmare/fotografiere aeriana, aerofotogrametrie etc.);

b. Permis de zbor national emis de AACR pentru fiecare din aeronavele implicate in aceste activitati de zbor si a caror masa maxima la decolare este mai mare sau egala cu 20 kg;

c. Protocol privind segregarea spatiului aerian in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de zbor in care sunt implicate aeronavele aflate in prorietate sau detinere (protocolul se incheie de catre proprietar/detinator cu ROMATSA si MApN / SMFA);

d. Aprobarea MApN pentru a efectua activitatile de zbor planificate si pentru a putea efectua zboruri sub inaltimea de 3000 m in cazul Bucurestiului;

e. Polita de asigurare pentru pagube produse tertilor in termen de valabilitate in cazul aeronavelor fara pilot la bord cu masa maxima de decolare mai mare sau egala cu 20 kg;

f. Aprobarea AACR pentru efectuarea de zboruri sub inaltimea minima de siguranta;

3. Proprietarul/detinatorul aeronavelor fara pilot la bord ce desfasoara activitati topografice sau de aerofotogrametrie, in baza Legii 167/2015, trebuie sa detina un document care sa-i permita accesul la documente/informatii clasificate;

4. Conform art. RACT-DPA 1.01 " Definitii si abrevieri", al RACR DPA " Autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice", prin "produs aeronautic" se intelege "orice aeronava sau component de aeronava, inclusiv motoare si elice, precum si materoo prime si materiale destinate fabricatiei, intretinerii si operarii aeronavelor, iclusiv lubrifianti, vopsele si alte produse chimice asociate";

5. Conform alin. (1), art. RACR-DPA 1.05 "Generaliati" al RACR DPA "Autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice", "pentru a furniza produse aeronautice pe teritoriul Romaniei sau direct agentilor aeronautici civili, o persoana juridica trebuie sa fie autorizata sau recunoscuta de AACR";

6. Din analiza ofertelor postale pe paginile proprii de internet sau a celor ditribuite prin posta (materiale de promovare tiparite), in portofoliul de produse oferite spre achizitionare potentialilor clienti, am identificat produse ce se incadreaza in categoria "produselor aeronautcie" , termen mai sus definit;

7. Avand in vedere cadrul legistlativ national mai sus prezent precum si cele mentionate la pct. 6, subliniem faptul ca, pe teritoriul Romaniei, organizatiile ce comercializeaza produse de acest tip sa fie autorizate sau recunoscute de ACCR;

8. Utilizarea de proprietar/detinator, in activitati de zbor, a areonavelor fara pilot la bord fara ca acestea sa detina un certificat de identificare emis de AACR constituie infractiune (a se vedea lit. 1, alin. 1, art.103, Capitolul XIV "Sanctiuni" al Codului Aerian) si se pedepseste cu inchisoare de pana la un an sau amenda;

9. Comercializarea fara autorizatie a produselor din categoria "produse  aeronautice"   constituie contraventie (a se vedea lit. e)., alin. 1, art. 93, Capitolul XIV "Sanctiuni" al Codului Aerian) si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei (a se vedea alin. b)., art. 94, Capitolul XIV "Sanctiuni" al Codului Aerian);

10. Decolarea / aterizarea pe un teren situat in intravilanul localitatilor, desfasurarea activitatilor de zbor fara a obtine segregarea spatiului aerian precum si zborul deasupra zonelor dens populate constituie contraventii (a se vedea lit. m) si o), art.13, HG nr. 912/2010) si sunt sanctionate cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei (a se vedea alin. (2), HG nr. 912/2010.

Autoritatea Aeronautica Civila Romana  / Romanian CAA

http://www.caa.ro

Romanian CAA 0